Gemeente Haarlem gaat van januari tot maart een praktijkproef uitvoeren waarbij onderzocht wordt of het mogelijk is om de hoeveelheid verkeer in het centrum van de stad te verminderen. Voor deze proef wordt een alternatieve programmering van de verkeerslichten gebruikt tussen het Florapark, Lorentzplein en Van Eedenstraat.

Voor de Wilhelminastraat en de Raaksbruggen zijn in Haarlem vanaf 2023 onderhoudswerkzaamheden nodig. Volgens de gemeente is dit een ideaal moment om meer ruimte te maken voor groen, maar dan moet het verkeer afnemen. Daarom voert de gemeente de praktijkproef vast uit.

Sneller op bestemming

Door de stoplichten op de route Florapark-Lorentzplein-Van Eedenstraat anders af te stellen, wordt het volgens de gemeente mogelijk om het doorgaande verkeer naar de Randweg te leiden. Dat betekent dat automobilisten op het kruispunt van de Paviljoenslaan met de Dreef sneller op hun bestemming zijn door linksaf te slaan in plaats van rechtdoor, het Florapark op.

Daarnaast wil de gemeente de doorstroming van de routes langs de Wagenweg en Dreef te verbeteren, en is het de bedoeling dat fietsers langs deze route langer groen krijgen.