Het is in Haarlem onder druk van de gemeenteraad toch gelukt om heel snel een opkoopbescherming te regelen. Investeerders kunnen vanaf 1 februari geen huizen met een WOZ-waarde tot 389 duizend euro kopen, om het daarna duur te verhuren.

Wethouder Marie-Thérèse Meijs was eerst huiverig om zo snel al te regelen. Het Rijk maakt het de gemeenten per 1 januari mogelijk om deze strenge regels te hanteren. De Haarlemse gemeenteraad wilde dat hier zo spoedig mogelijk gebruik van gemaakt werd. Meijs was bang dat het ten koste zou gaan van de zorgvuldigheid en vreesde juridische gaten in de verordening.

Wethouder Meijs is nu wel blij dat de regeling in Haarlem wel snel ingezet kan worden. "Met deze maatregel hebben we meer grip op de woningmarkt en bieden we koopstarters en mensen met een middeninkomen meer kansen op een betaalbare woning."

Uitzonderingen

Huizen met een WOZ-waarde tot 389 duizend euro kunnen nog wel na verkoop verhuurd worden als het gaat om eerste- en tweedegraads familieleden, tijdelijke verhuur tot twaalf maanden, verhuur van woningen die verbonden zijn aan een bedrijfspand en verhuur door corporaties. Daar moet dan een vergunning voor worden aangevraagd.

Ook het splitsen van aangekochte woningen is aangescherpt in meer delen van Haarlem. In de hele stad moet hiervoor nu een vergunning worden aangevraagd en wordt er per keer gekeken naar mogelijke overlast die het kan veroorzaken, zoals geluidsoverlast of parkeerruimte voor fietsen en auto's.

De Haarlemse gemeenteraad heeft gisteravond via een motie ook afgedwongen dat bij het opdelen van een woningen in twee of meerdere appartementen, er in ieder geval één woning minimaal 80 vierkante meter groot is. CDA-raadslid Jurrit Visser denkt dat hierdoor er in ieder geval evenveel woningen overblijven waar een (klein) gezin kan wonen.