Van Groningse slachtoffers van het toeslagenschandaal zijn zo'n 35 kinderen uit huis geplaatst tussen 2015 en 2020. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vorige maand publiceerde het CBS al de landelijk cijfers, waaruit duidelijk werd dat het om 1.115 uit huis geplaatste kinderen ging. Nu zijn deze op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) uitgesplitst naar leeftijd, gemeente en jeugdregio, en naar type jeugdbeschermingsmaatregel (ondertoezichtstelling of voogdij).

In de periode tussen 2015 en 2020 waren er in de provincie Groningen zo'n 1080 minderjarige kinderen van wie de ouders gedupeerd zijn door het schandaal. Dat houdt in dat er dus zo'n 3 procent van hen uit huis is geplaatst.

Er is niet onderzocht of deze kinderen onder- of oververtegenwoordigd zijn in het totale aantal uithuisplaatsingen. De gepubliceerde cijfers geven geen inzicht in een eventueel verband tussen de uithuisplaatsing en de toeslagenaffaire, er is geen onderzoek gedaan naar oorzaken van de uithuisplaatsing. Het CBS benadrukt dat het nooit informatie over individuele personen verstrekt, of informatie die herleidbaar is tot personen.