De Verenigde Naties (VN) verwachten dat de wereldeconomie in 2022 met 4 procent zal groeien en in 2023 met 3,5 procent. Vorig jaar tekenden alle landen nog een gemiddelde economische groei van 5,5 procent op.

Volgens een donderdag verschenen rapport ging de economie er in de laatste maanden van 2021 minder op vooruit dan in de eerste maanden van het jaar. Dat kwam vooral doordat de overheidssteun afnam en veel bedrijven te maken kregen met logistieke problemen door containertekorten en sluitingen van havens vanwege coronabesmettingen.

Daar kwam bij dat in bijna alle landen de inflatie, of de mate waarin het leven duurder wordt, een hoogtepunt bereikte. "Naar verwachting steeg de inflatie wereldwijd naar 5,2 procent, meer dan 2 procentpunt boven de trend van de afgelopen jaren", staat in het rapport. In Nederland kwam de inflatie over heel 2021 uit op 2,7 procent.

De VN verwacht de komende jaren meer ongelijkheid binnen en tussen landen. In ontwikkelingslanden zal het bruto binnenlands product (bbp) naar verwachting minder hard groeien dan zonder pandemie het geval zou zijn geweest. Dat zou tot ver in 2023 voortduren. In rijke landen zal het bbp waarschijnlijk tegen 2023 weer een gebruikelijk niveau bereiken.

In 2020, het eerste jaar van de coronapandemie, groeide de mondiale economie met 3,4 procent.