Het UWV heeft arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt zonder een verplicht medisch oordeel van een verzekeringsarts. Dat bevestigt de uitkeringsinstantie na berichtgeving van RTL Nieuws. Volgens een woordvoerder ging het om een proef waar geen toestemming voor is gevraagd.

"Er is voor de proef geen toestemming gevraagd aan de raad van bestuur van het UWV en ook niet aan het ministerie", zegt een woordvoerder. "Dat proces is niet goed verlopen. Het ministerie is inmiddels ingelicht."

In Zwolle kreeg een groep van negentien zestigplussers een arbeidsongeschiktheidsuitkering zonder medische toets. Hun dossiers werden enkel beoordeeld door een arbeidsdeskundige. De proef moet volgens de zegsman nog worden geëvalueerd.

Het UWV kampt al jaren met forse achterstanden bij het beoordelen van mensen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering, doordat er een tekort aan verzekeringsartsen is. Op dit moment wachten twaalfduizend mensen op een keuring. Die moet worden uitgevoerd als iemand twee jaar ziek is.

De wachttijd is op dit moment gemiddeld zeventien weken, terwijl acht weken het wettelijk maximum is. In de zomer van vorig jaar maakte het UWV bekend te zijn gestopt met het terugvorderen van voorschotten die arbeidsongeschikten al hadden ontvangen.

Mensen die toch niet voor de uitkering in aanmerking kwamen, moesten forse bedragen terugbetalen als ze niet of slechts deels arbeidsongeschikt werden verklaard. "Mensen kunnen er zelf niets aan doen dat ze zo lang op de wachtlijst staan", aldus het UWV.

UWV-medewerkers zijn om oplossingen gevraagd om de achterstanden weg te werken. Een van de voorstellen is een proef in Hengelo. Volgens het UWV gaat het om een andere proef dan in Zwolle en is het nog niet duidelijk of en op welke schaal die zal worden uitgevoerd.