Het wereldwijde economisch herstel zal iets langer duren dan eerder verwacht, zegt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dinsdag. Vanwege onder meer de snelle verspreiding van de deltavariant van het coronavirus en de sterk oplopende inflatie in veel landen is de groeiprognose licht naar beneden bijgesteld. Vooral ontwikkelingslanden zullen minder snel groeien.

Waar het IMF bij zijn vorige raming in juli voor dit jaar nog 6 procent groei voorspelde, is dat nu teruggebracht tot 5,9 procent. Voor volgend jaar gaat de organisatie nog steeds uit van een plus van 4,9 procent.

IMF-hoofdeconoom Gita Gopinath erkent dat het om een marginale aanpassing gaat. Maar daarachter gaan volgens haar wel grote verschillen tussen landen schuil.

Vooral voor ontwikkelingslanden met lage lonen is het beeld aanzienlijk verslechterd. Voor deze groep raamde het IMF voor 2021 eerst nog bijna 4 procent groei. Nu staat de voorspelling op een aanwas van slechts 3 procent.

Ook minder groei in Verenigde Staten

In de Verenigde Staten, de grootste economie van de wereld, wordt ook beduidend minder groei voorzien. De prognose voor dit jaar is met 1 procentpunt verlaagd. In de eurozone is het beeld over de gehele linie juist wat verbeterd.

Voor Nederland kwam het IMF eind september al met nieuwe ramingen. Die waren met een groei van 3,8 procent voor dit jaar ook beter dan de voorgaande raming voor Nederland. In Duitsland gaat de prognose voor dit jaar wel omlaag, maar is de verwachte groei voor volgend jaar juist naar boven bijgesteld.

Hogere inflatie remt de groei

Onlangs waarschuwde het IMF al dat de hoge inflatie het aantrekken van de economie kan belemmeren. Vooral armere landen en huishoudens lijden onder de steeds hogere prijzen voor voedsel en energie. Daar staat tegenover dat sommige producenten van grondstoffen er nu juist van profiteren dat hun exportproducten flink in prijs zijn gestegen. Dat verklaart volgens Gopinath waarom de ramingen voor sommige niet-westerse economieën juist naar boven zijn bijgesteld.

Gopinath vindt het een slechte zaak dat er zoveel verschillen zijn tussen het herstel dat landen doormaken. Dat komt volgens haar voor een groot deel ook door verschillen in vaccinatiegraad. In ontwikkelde economieën is een veel groter deel van de bevolking al volledig tegen COVID-19 gevaccineerd.

De econoom hamert er opnieuw op dat de internationale gemeenschap ervoor moet zorgen dat coronavaccins goed over de wereld worden verspreid. Het IMF werkt zelf ook nog aan een nieuw instrument, de zogeheten Resilience and Sustainability Trust, waarmee rijkere landen makkelijker landen in nood te hulp kunnen schieten.