Sinds de aanvang van de coronacrisis in maart/april 2020 hebben 26.000 bedrijven met meer dan twee personen in dienst de gehele periode waarin dat mogelijk was gebruikgemaakt van de steunmaatregelen van de overheid. Daaronder zijn vooral bioscopen, theaters en schouwburgen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag op basis van voorlopige cijfers.

Het gaat daarbij om de tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven (NOW) en de tegemoetkoming vaste lasten (TVL), verpakt in vijf steunpakketten gedurende de vijf kwartalen van april 2020 tot en met juni 2021. Kanttekening daarbij is dat de verwerking van de aanvragen voor de TVL voor het tweede kwartaal nog niet compleet zijn, aldus het CBS.

Van de bioscopen in ons land maakte 79 procent sinds maart 2020 doorlopend gebruik van de steunmaatregelen, terwijl 69 procent van de theaters en schouwburgen hetzelfde deed. Ook veel cafés en reisorganisaties zagen zich genoodzaakt er de gehele periode waarin dat mogelijk was gebruik van te maken.

Gemeten tot en met 30 juni 2021 hebben bijna 162.000 bedrijven met twee of meer personen in dienst gedurende minimaal één periode steun ontvangen. Dat komt overeen met 39 procent van het totale aantal bedrijven van deze omvang. In het tweede kwartaal van dit jaar was dat teruggezakt tot net iets meer dan 10 procent, waar in dezelfde periode in 2020 nog 35 procent van de bedrijven met twee of meer werknemers steun genoot.